Hva skjer når du leverer klokken din inn til service hos oss?

Det første urmakeren gjør er å identifisere klokken og ta en kjapp titt på tilstand og funksjoner for å få en oversikt over hva som må gjøres for å få uret i god stand. Uret blir registrert i vårt datasystem med urets referansenummer, kasse/kaliber nummer og serienummer, på kundekortet for den aktuelle kunde.

Kosmetiske feil på klokken vurderes, urets baklokk åpnes slik at tilstanden på urverket kan bedømmes. Når denne innledende undersøkelsen er gjort vil du som kunde få et pristilbud, der vi også gir deg en estimert pris og ferdigstillelsestid.

De fleste klokker har et unikt serienummer slik at urmakere kan se historien og ikke minst registrere det som gjøres på service.

Prosessene ved en full service av et ur er som følger.

 1. Demontering
  Lenken fjernes, urkassen åpnes og selve urverket tas ut og vurderes visuelt før komplett demontering. Urmakerne kan allerede her finne feil eller slitasjeskader på deler, men ofte oppdages ikke skadene før delene er renset.
 2. Rensing
  De enkelte delene av urverket renses i en spesial-maskin for rensing av urverk. Selve rensingen er en avansert prosess i fire steg som omfatter fire forskjellige rensevæsker før urverket senkes inn i et tørkekammer. Urmakeren undersøker nå tilstand på hver enkelt del, og identifiserer hvilke som må byttes ut.
 3. Montering
  Urverket settes nå sammen, og hver enkelt funksjonelle del av urverket blir smurt med oljer og fett som anbefalt fra urverkets produsent. Det benyttes mange forskjellige oljer, og i et gjennomsnittlig mekanisk ur kan det være langt over 50 punkter som trenger smøring for å hindre friksjon og slitasje. Dette for at urverket skal fungere slik det skal.
 4. Justering eller kalibrering
  Justering eller kalibrering som noen også kaller det, er justering av urverkets funksjoner og nøyaktighet. Dette gjøres og kontrolleres over flere dager, slik at presisjonen til uret samsvarer med gitte kriterier fra produsent.
 5. Polering eller oppussing
  Dette området er Perfekt Ur spesialister på. Vår interesse og mangeårige søken etter perfeksjon på dette området har i dag ført oss dit hen at vi av mange er en foretrukken aktør på dette feltet. Vi har maskiner som lar oss fylle i materiale på skader som har oppstått, hvor andre aktører feks kan måtte slipe mye for at kasse eller lenke skal bli “bra” igjen. Dette medfører ofte feil proporsjoner i forhold til hva som er riktig. Vår streben etter å få et ur så god som tilnærmet likt som da det ble hentet ut av butikk første gang er stor. Vi bruker ofte lengre tid for å oppnå et tilfredstillende resultat, enn hva det brukes på en “vanlig” poleringsjobb.
 6. Casing eller sammensetting av uret
  Klokken monteres sammen, urverket settes på plass i kassen og alle pakninger blir skiftet. Det blir foretatt en endelig test på nøyaktighet før uret trykktestes.
 7. Trykktest
  Trykktest gjøres i henhold til gitte krav fra produsent. Noen ur testes i trykkammer med luft, andre ur testes i forskjellige trykkammer med vann. Som feks dykkerur, som skal testes etter ISO 6425 , som betyr at et slikt instrument som et dykkerur er, skal testes til 25% høyere trykk enn hva som er angitt på uret.

Full service mekanisk/automatisk ur 3hands

 • Full overhaling av urverket
 • Standard slitedeler
 • Nye pakninger i krone, glass, baklokk og trykkere
 • Rengjøring av kasse/lenke
 • Trykktest
 • 1 års Garanti
 • Fra 6000,-

Full service mekanisk/automatikk chronograph

 • Full overhaling av urverket
 • Standard slitedeler
 • Nye pakninger i krone, glass, baklokk, trykkere etc
 • Rengjøring av kasse/lenke
 • Trykktest
 • 1 års garanti
 • Fra 9600,-

Batteriservice

 • Batteri
 • Trykktest.
 • Deler som har behov for utbytting tilkommer i prisen
 • Fra 450,- ( 305,- for kun batteribytte)